CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM THIÊN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM THIÊN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM THIÊN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM THIÊN
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM THIÊN
Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ tủ điện đa chức năng MFM384-R

[ Model: MFM384-R ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo điện đa chức năng sử dụng trong mạng điện công nghiệp
- Dùng được cho cấp điện áp cao thế, trung thế và hạ thế
- Điện áp pha, điện áp dây, điện áp hài và % điện áp hài
- Dòng điện từng pha, dòng trung tính, dòng hài và % dòng hài
- Công suất tác dụng từng pha và công suất tổng
- Công suất phản kháng từng pha và công suất tổng
- Công suất biểu kiến từng pha và công suất tổng
- Hệ số công suất từng pha và tổng
- Điện năng tiêu thụ: KWh, KVAh, KVArh
- Tần số của lưới điện
- Tích hợp chức năng truyền thông
- Thiết kế dùng để gắn trên Dinrail, tiết kiệm không gian mặt tủ

Thêm vào giỏ

Hiển thị:

- Màn hình LCD, 4 hàng, 4 số, 8 số đối với KWh (khả năng nhớ 10 năm).

- Thanh đồ thị, hiển thị % dòng điện.

Loại ngõ vào:

    3Ø-4 dây, 3Ø-3 dây, 2Ø-3 dây, 1Ø-3 dây, 1Ø-2 dây.

Điện áp đo được:

- 19 tới 519 VAC (L-L), 50/60 Hz.

- 11 tới 300 VAC (L-N), 50/60Hz.

Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A tới 10,000 A.

Hệ số sơ cấp PT: 100V tới 500KV.

Hệ số thứ cấp PT: 100 tới 500V- AC.

Truyền thông: MODBUS RTU (RS485) với mã hàng MFM384R-C.

Xung ngõ ra được tính theo điện năng tiêu thụ KWh.

Nguồn cấp: 90 tới 270V AC/DC.

Sản phẩm cùng loại

Đồng hồ đo tần số MF316

<Đồng hồ đo tần số MF316

[ Model: MF316 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Dùng cho mạng điện 1 pha 2 dây
- Kích thước 96 x 96 mm
- Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 4 số
Đồng hồ đo tần số MF16

<Đồng hồ đo tần số MF16

[ Model: MF16 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Dùng cho mạng điện 1 pha 2 dây
- Kích thước: 48 x 96 mm
- Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 4 số
Đồng hồ đo tần số MF216

<Đồng hồ đo tần số MF216

[ Model: MF216 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Dùng cho mạng điện 1 pha 2 dây
- Kích thước 72 x 72 mm
- Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 4 số
Đồng hồ đo hệ số công suất MP14

<Đồng hồ đo hệ số công suất MP14

[ Model: MP14 ]
Hãng sản xuất:
- Dùng cho mạng điện 1 pha 2 dây
- Kích thước 48 x 96 mm
- Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 4 số
 
Đồng hồ đo hệ số công suất MP314

<Đồng hồ đo hệ số công suất MP314

[ Model: MP314 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Dùng cho mạng điện 1 pha 2 dây
- Kích thước 96 x 96 mm
- Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 4 số
Đồng hồ đo hệ số công suất MP214

<Đồng hồ đo hệ số công suất MP214

[ Model: MP214 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Dùng cho mạng điện 1 pha 2 dây
- Kích thước 72 x 72 mm
- Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 4 số
Đồng hồ đo điện áp MV205

<Đồng hồ đo điện áp MV205

[ Model: MV205 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo điện áp 1 pha
- Kích thước: 72 x 72 mm
- Hiển thị 3 số, bằng LED 7 đoạn
 
Đồng hồ đo điện áp MV305

<Đồng hồ đo điện áp MV305

[ Model: MV305 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo điện áp 1 pha
- Kích thước: 96 x 96 mm
- Hiển thị 3 số, bằng LED 7 đoạn
Đồng hồ đo dòng điện MA302

<Đồng hồ đo dòng điện MA302

[ Model: MA302 ]
Hãng sản xuất:
- Đồng hồ đo dòng điện 1 pha
- Kích thước: 96 x 96 mm
- Hiển thị 4 số, bằng LED 7 đoạn
Đồng hồ đo dòng điện MA202

<Đồng hồ đo dòng điện MA202

[ Model: MA202 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo dòng điện 1 pha
- Kích thước: 72 x 72 mm
- Hiển thị 4 số, bằng LED 7 đoạn
 
Đồng hồ đo dòng điện MA12

<Đồng hồ đo dòng điện MA12

[ Model: MA12 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo dòng điện 1 pha
- Kích thước: 96 x 96 mm
- Hiển thị 4 số, bằng LED 7 đoạn
Đồng hồ đo điện áp MV15

<Đồng hồ đo điện áp MV15

[ Model: MV 15 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo điện áp 1 pha
- Kích thước: 48 x 96 mm
- Hiển thị 3 số, bằng LED 7 đoạn
Đồng hồ đo dòng điện MA501

<Đồng hồ đo dòng điện MA501

[ Model: MA501 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo dòng điện 1 pha
- Kích thước: 72 x 72 mm
- Hiển thị bằng màn hình LCD
Đồng hồ đo điện áp MV507

<Đồng hồ đo điện áp MV507

[ Model: MV507 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Sử dụng đo điện áp 1 pha 2 dây
- Kích thước: 48 X 48 mm
- Hiển thị bằng màn hình LCD, 1 hàng 3 số
Đồng hồ đo dòng điện MA201

<Đồng hồ đo dòng điện MA201

[ Model: MA 201 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo dòng điện 1 pha
- Kích thước: 72 x 72 mm
- Hiển thị bằng màn hình LCD
Đồng hồ đo điện áp MV207

<Đồng hồ đo điện áp MV207

[ Model: MV207 ]
Hãng sản xuất:
- Sử dụng đo điện áp 1 pha 2 dây
- Kích thước: 72 X 72 mm
- Hiển thị bằng màn hình LCD, 1 hàng 3 số
Đồng hồ đo dòng điện MA2301

<Đồng hồ đo dòng điện MA2301

[ Model: MA2301 ]
Hãng sản xuất:
- Đồng hồ đo dòng điện 3 pha
- Kích thước: 72 X 72 mm
- Hiển thị bằng màn hình LCD
Đồng hồ đo điện áp MV2307

<Đồng hồ đo điện áp MV2307

[ Model: MV2307 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Sử dụng đo điện áp trong mạng điện xoay chiều 3 pha 3/4 dây
- Kích thước: 72 X 72 mm
- Hiển thị bằng màn hình LCD, 1 hàng 3 số
Đồng hồ đo điện năng EM 306A

<Đồng hồ đo điện năng EM 306A

[ Model: EM 306A ]
Hãng sản xuất:
- Dùng cho mạng điện 3 pha 3/4 dây, 2 pha 3 dây, 1 pha 2 dây.
- Đo điện năng tiêu thụ KWh.
- Ngõ ra xung theo điện năng.
Đồng hồ đo điện năng EM368

<Đồng hồ đo điện năng EM368

[ Model: EM368 ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Dùng cho mạng điện 3 pha 3/4 dây, 2 pha 3 dây, 1 pha 2 dây
- Đo các thông số cồn suất (KW, KVAr), điện năng(Kwh, KVArh, KVAh ), hệ số công suất
- Cài đặt hệ số sơ cấp, thứ cấp biến dòng/biến áp
- Tích hợp chức năng truyền thông Modbus( RS485)
Đồng hồ đo điện áp, dòng điện, tần số VAF36A

<Đồng hồ đo điện áp, dòng điện, tần số VAF36A

[ Model: VAF36A ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo điện áp, dòng điện, tần số.
- Dùng được cho điện áp cao thế, trung thế và hạ thế.
- Hiển thị bằng màn hình LCD.
- Điện áp thực  3 pha, điện áp pha, điện áp dây.
- Dòng điện thực 3 pha, dòng điện dây trung tính.
- Tần số của lưới điện.
- Cài đặt hệ số sơ cấp/ thứ cấp biến dòng/biến áp.
 
Đồng hồ tủ điện đa chức năng MFM383A

<Đồng hồ tủ điện đa chức năng MFM383A

[ Model: MFM383A ]
Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo điện đa chức năng sử dụng cho mạng điện công nghiệp
- Điện áp pha, điện áp dây
- Dòng điện từng pha, dòng trung tính
- Công suất tác dụng từng pha và công suất tổng
- Hệ số công suất 3 pha
- Điện năng (Tác dụng, Biểu kiến, Phản kháng)
- Tần số
- Cài đặt hệ số sơ cấp/ thứ cấp biến dòng/biến áp
- Ngõ ra xung
- Chức năng truyền thông (tùy chọn)
Đồng hồ tủ điện đa chức năng MFM384 / MFM384-C

<Đồng hồ tủ điện đa chức năng MFM384 / MFM384-C

[ Model: MFM384 ] Hãng sản xuất: SELEC - INDIA
- Đồng hồ đo điện đa chức năng sử dụng trong mạng điện công nghiệp
- Dùng được cho cấp điện áp cao thế, trung thế và hạ thế - Điện áp pha, điện áp dây, điện áp hài và % điện áp hài
- Dòng điện từng pha, dòng trung tính, dòng hài và % dòng hài
- Công suất tác dụng từng pha và công suất tổng
- Công suất phản kháng từng pha và công suất tổng
- Công suất biểu kiến từng pha và công suất tổng
- Hệ số công suất từng pha và tổng
- Điện năng tiêu thụ: KWh, KVAh, KVArh
- Tần số của lưới điện
- Tích hợp chức năng truyền thông MODBUS-RTU
Đồng hồ đo điện áp MV207

<Đồng hồ đo điện áp MV207

[ Model: MV207 ] Hãng sản xuất:
- Sử dụng đo điện áp 1 pha 2 dây
- Kích thước: 72 X 72 mm
- Hiển thị bằng màn hình LCD, 1 hàng 3 số
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM THIÊN

Address: 128/1 Trường Chinh, Kp6, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12
Tel: 0906 916 912 Điện thoại: 028 38688609 Fax: 028 38688709
Mail: doanhnguyen@namthien.com.vn
Website : www.namthien.com.vn

 
 
ĐĂNG KÍ NHẬN TIN
Đăng kí email của bạn để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi